Cửa đi 4 cánh mở quay

8,000

Là loại cửa đi chính: quay ra ngoài và quay vào trong
Cửa sử dụng chốt đa điểm, bản lề 3D, gioăng kép