Là loại cửa có cánh mở bằng cách trượt trên các ray.

Có ưu điểm là giá thành rẻ hơn so với các loại cửa khác từ uPVC khi sử dụng các loại kính tương đương.