Ứng dụng cửa sổ mở hất : Thường được sử dụng trong các công trình xây dựng cao tầng . Mục đích chủ yếu để lấy ánh sáng và thoáng một phần không khí lưu thông.